Tarih Zümresi

UZAKTAN EĞİTİM DERS VİDEOLARI:

Osmanlı Tarihi-1: 

TARİH DERSİ VE MÜFREDATIN İÇERİĞİ:

1983 yılında kabul edilen Tarih dersi öğretim programında yer alan tarih dersinin amaçları ana hatlarıyla; Türk tarihinin dünya tarihi içindeki yeri ve önemini, Türk milletinin zekâ, kabiliyet ve meziyetlerini benimsetme, büyük medeniyetler kurmuş köklü bir geçmişe sahip büyük bir milletin evladı olduklarının sorumluluğunu duyurmak, milli kültürü muasır medeniyetler seviyesine çıkarma yolunda sürekli çaba göstermeleri ve bu uğurda her fedakârlığı göze alabilmeleri bilinci kazandırma, tarihte şahsiyetlerin rolünü göstermek, Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin milli ve evrensel yönlerini tanıtmak suretiyle onlarda insanlığa sevgi, saygı ve hizmet verme duygusunu uyandırmak, milli bağımsızlık ve demokrasinin değerini kavratmak, yurt vemillet bütünlüğünü koruma bilinci kazandırma, yurt ve dünya sorunlarını iyi değerlendiren, çözüm üretebilen milli, manevi ve maddi değerlere yürekten bağlı kişilik kazandırmak” şeklindedir.


2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih dersinin amaçları aşağıda listelenmiştir.

Tarih dersi ile öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara ulaşmaları amaçlanmaktadır.
 • Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramak.
 • İnsanlık/Dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazanmak.
 • Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile önemli şahsiyetleri tanımak.
 • Yaşanılan toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanmak. Günümüzde olup bitenleri yorumlamak. Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmek.
 • İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip etmek ve anlamak.
 • Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramak ve benimsemek. Bunları davranışlara yansıtmak.
 • Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu konusunda farkındalık oluşturmak.
 • Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavramak.
 • Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmek. Edinilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda bulunmak.
 • Milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramak.
 • Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler ile yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları becerileri birer yaşam becerisi haline getirmek.
 • Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık oluşturmak. Bu farklı anlayışlara saygı duymak.
 • Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî kimliğin oluşmasında ortak tarihin rolünü kavramak. Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmek.
Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları