Felsefe Zümresi

1935 TEN GÜNÜMÜZE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ

DERS KİTAPLARINDAKİ ÇEŞİTLİ FELSEFE KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1935 öğretim programına göre Cemil Sena Ongun tarafından 1943’te hazırlanmış ‘Felsefe ve Sosyoloji’ birinci
ders kitabı, adından da anlaşılacağı üzere felsefe grubu dersler arasında tam bir ayrım yapmamıştır. Bu kitapta
felsefe ve sosyoloji konuları bir bütün olarak ele alınmıştır. Ayrıca başlıkta yer verilmemekle birlikte kitabın
içeriğinde mantık ve psikolojiye ilişkin konular da işlenmiştir. Bu durum, henüz ikinci programı hazırlanmış olan
felsefe grubu derslerinin içeriği ve mahiyetiyle ilgili olarak eğitim çevrelerindeki zihinlerin netleşmediği,
dolayısıyla felsefe grubu derslerinin tamamını aynı başlık altında işleme eğilimde olduklarının işareti olarak
yorumlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 öğretim programına göre komisyona 2010’da hazırlatılan
ikinci ‘Felsefe’ ders kitabında ise, felsefe grubu dersleri arasında tam ve net bir ayrım söz konusudur. Bu kitap
ilkinden farklı olmak üzere sadece felsefe dersiyle ilgili konuları içermektedir.

Birinci kitap ve ikinci kitap içerdikleri felsefe konuları açısından da farklıdır. Bu durum kavramların kullanılış
biçimlerinden ziyade, kavramların nicelikleri ve ilişkili oldukları konu başlıkları açısından ciddi farklar
oluşturmuştur. Örneğin ikinci kitapta yer alıp birinci kitapta bulunmayan din felsefesi ve siyaset felsefesine
ilişkin kavramlara haliyle birinci kitapta hiç değinilmemiştir.

Birinci kitapta biçimsel açıdan ciddi sorunlar bulunmaktadır. Başlıklandırma genel olarak sorunludur. Ayrıca bu
başlıklara verilen numaralandırma da kendi içinde bir sistematiğe sahip değildir. Örneğin 181. sayfada ‘1. Bilgi
Kuramı’ diye bir başlık kullanılmıştır. Ancak ilerleyen sayfalarda, bu başlıklandırmanın devamı olabilecek ikinci
bir başlık bulunmamaktadır. Sayfa 199’daki bir başka örnek şöyledir: Bu sayfada ‘B. Positivisme veya nesnel
Relativisme’ şeklinde bir başlık bulunmasına rağmen, bu başlığın öncesinde ‘A.’ ile numaralandırılmış herhangi
bir başlık bulunmamaktadır. Birinci kitap açısından bu tür örneklerin sayısı arttırılabilir. Buna karşılık ikinci
kitapta bu tür biçimsel sorunlar bulunmamaktadır.

Birinci kitapta ele alınan kavramlar işlenirken evrim teorisinin etkisi bariz bir şekilde görülmektedir. Öyle ki
vicdan gibi en temel ve en öznel konular bile evrimsel olarak temellendirilmeye çalışılmış ve vicdani değişimler
evrimsel değişimler olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Aradan geçen altmış – yetmiş yıllık zamanda bu durum
aşılmış, her konuya evrimsel bir temel getirme çabası terk edilmiştir. Bu nedenle araştırmamıza konu olan ikinci
kitapta bu tür çabalara rastlanılmamaktadır.

Birinci kitabın yazıldığı dönemler öz Türkçeye dönüşün hedeflendiği ve dilimizdeki batılı ya da doğulu
kavramların yerine Türkçe karşılık getirilmeye çalışıldığı dönemlerdir. Bu ideolojik yönelim tarzına bağlı olarak

birinci kitapta, birçok bilindik kavram yerine yeni karşılıklar bulunmaya ve kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak bu
kavramların bazıları varlıklarını günümüze kadar taşıyamamıştır. Belli bilgi ve bilim dallarına has kavramların
yerine Türkçe karşılık bulma çabası günümüzde de devam etmekle birlikte aynı katılıkta değildir. Günümüzde
halk arasında ya da bilim çevrelerinde yaygın olarak kullanılan kavramların aynı şekilde kabul edilmesi eğilimi
daha ağır basmaktadır.

Zamana bağlı olarak insanların, toplumların, dilin ve algılama biçimlerinin değiştiği yadsınamaz bir gerçektir.
Dolayısıyla ele alınan iki kitabın basım tarihleri arasındaki altmış yedi yıllık fark, bu kitapların dili ve üslubu, ele
aldığı konuların niteliği ve niceliği, bu konularla ilintili kavramların algılanışı ve işlenişi gibi birçok hususta var
olan derin farkları makul ve mazur göstermektedir.

Not: Bu çalışma 25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da 28 Ülkenin katılımıyla düzenlenen “International
Conference on New Trends in Education – ICONTE-2013”da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 

Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları