Coğrafya Zümresi


NEEW

Coğrafya Zümre Başkanı
Öğrenci Koçu
Eğitim Koçu

Ord. Prof. Dr. Ali TANOĞLU: Coğrafya; tasviri, gerçekçi ve yapay karakteri bir çok bilimle teması ve coğrafya ile bu ilimlerin kenarında ve saati kısımlarında dolaşma imkanı vermesi, dolayısıyla ilk bakışta kolay kavranılır ve yapılabilir bir bilim gibi görünse de gerçekte çok geniş ve sağlam bir kültür, metod bilgisi ve tecrübesi kazanılması, coğrafya sevgisine ve zamana bağlı coğrafi espri isteyen, edinilmesi ve işlenmesi çok güç bir bilimdir.

Coğrafya kendi konusuna yakın bir çok bilim kolundan faydalanır. Ancak değişik konuları incelerken kendi bakış açısı vardır. Olaylar daima mekan ilişkisi ile birlikte ele alınır.

Coğrafya Metodunun Prensipleri:

Yayılma Prensibi: Coğrafi olayların dağılış tarzının incelenmesini ve yayılış sahalarının belirlenmesini kapsar. Böylece olaylar kartografik metodlarla da ortaya konabilir.   Genel Coğrafya Prensibi: Gerek fiziki (doğal) gerekse beşeri olaylar coğrafyada yalnız tek olarak incelenmeyip, yeryüzünün diğer sahalarındaki benzer olayları da kapsar. Böylece dağılış tarzının şartları ortaya konur.  Nedensellik Prensibi: Coğrafi olaylar, beşeri ve fiziki olsun daima tespit edilmekle kalmaz. Olayların sebebini, karşılıklı ilişkilerini ve birbirlerine olan etkilerini de araştırır.
Coğrafya çok eski bir bilim olmasına rağmen bilimsel kimliğini 19. yy’da Alexander von Humboldt ve Carl Ritter’in çalışmalarıyla kendi obje ve metodunun şuuruna varabilmiştir.
Bu sayede kendi başına bireysel ve açıklayıcı bir bilim kimliğine bürünmüştür.

AMAÇLARIMIZ:

 • Yakın çevrelerden başlayarak yurdumuzu ve Dünya’ yı tanımak; vatan, millet ve insanlık sevgisini daha bilinçli, daha köklü kılmak;
 • Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemini belirterek ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmek;
 • Çeşitli coğrafya olaylarının (tabii,beşeri,ekonomik)yeryüzünde dağılışlarını, bunların sebep ve sonuç ilişkilerini; yeryüzü, canlılar, özellikle insan hayatı üzerinde etkilerini inceleterek, olayların farklı dağılışı sonunda yeryüzünde meydana gelmiş olan değişik karakterdeki alanların özelliklerini kavratmak;
 • İnsanların birbirleriyle ve coğrafi çevreleriyle karşılıklı ilişkilerini, insan topluluklarının yaşama yerlerini ve geçinme yollarını incelet
 • erek, yurdumuzun ekonomik kalkınmasında faydalı bireyler olmalarını sağlamak;
 • İnsanın yaşama alanı olarak yeryüzünün şartlarını, imkan ve kaynaklarını tanıtmak; bu imkan ve kaynakların sınırlı olmadığını, bu sebeple onların israfından kaçınmak gerektiğini kavratmak; tabiatı sevdirmek ve onu koruma alışkanlığı kazandırmak,
 • Türkiye’nin başlıca tarım ve endüstri ürünleri ile ticari ilişkileri hakkında bilgi kazandırırken dünya milletleri arasındaki ekonomik bağları inceleterek, ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini ve önemini kavratmak;
 • Çeşitli haritaları, resimleri, istatistik, grafik ve diyagramları yorumlamayı; bunlardan yararlanmayı öğretmek ve plan, kroki ve özellikle Türkiye haritası çizme becerisi geliştirmek;
 • Komşu ve uzak ülkeleri, ülkemizi ilgilendiren yönleri ile tanıtmak, ülkeleri birbirleri ile karşılaştırarak onlar hakkında bilgi kazandırmak;
 • Bulundukları tabii çevrenin, bölgenin, diğer bölgelerin ve bütünüyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yarayan yerüstü ve yer altı kaynakları ile turistik zenginliklerini tanıtmak;
 • Milletlerin birbirlerine muhtaç olduklarını ve birbirleriyle işbirliği yapma zorunluluğunda bulunduklarını; ortak sorunlarının karşılıklı iyi niyet ve çabalarla çözümlenebileceğini kavratmaktır.
Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları