Öğrencilerimizin Uyması Gerekli Kurallar

 

Başarılı okullar problemlerle uğraşmazlar, problemlerin oluşmasını önlerler. Problemler için harcanan enerjiyi eğitim öğretim için harcarlar.

….

Başarının sihirli kelimesi “Eğitim Öğretim İklimi”dir. Okullarda  Eğitim Öğretim İklimini oluşturulmasının tek şartı tüm tarafların Okul Kurallarına uymasıdır.

Abel Eğitim Kurumlarında “Çok Renklilik” zenginlik olarak görülür.

Renklerin faklı olması her zaman kargaşa oluşturmaz.

Farklı renkler tarafların kurallara uymasıyla daha ahenk içinde görünebilir.


 • Eğitim Öğretim İklimi; bütün öğrencilerinin, özgürce düşündüğü ve düşündüğünü her türlü kaygıdan uzak bir şekilde ifade ettiği eğitim-öğretim ortamıdır.
 • Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Her öğrencimiz okul kurallarına uyduğu takdirde, öğrenim ortamını olumsuz etkileyen faktörler kendiliğinden ortadan kalkacak, disiplinin sağlanması için harcanan enerji, eğitim öğretim için harcanacaktır.
 • Tüm öğrencilerimizden, başta velilerimiz olmak üzere her bireyin mutlu olacağı bu kuralları benimsemesi ve uygulaması beklenmektedir.

“ABEL Eğitim Kurumlarında kuralların amacı; kampüste Eğitim-Öğretim İklimini oluşturmaktır.”


 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okullarda uyulması gereken kuralların başında artık;

“HİJYEN KURALLARI” GELMEKTEDİR.

https://www.youtube.com/watch?v=MmKgUpkJm0k

 

 


Abel Koleji Öğrencilerin Uyması Gereken Genel Kurallar:

 1. Öğrencilerimiz okula gelirken, ABEL öğrencisine yakışır biçimde hazırlanarak zamanında gelirler.
 2. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
 3. Koridorlarda gürültü yapmadan dolaşırlar.
 4. Koridor ve sınıflarda yiyecek içecek dolaşılmaz.
 5. Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
 6. Okul çevresi temiz tutulur, çöpler çöp kovasına atılır.
 7. Okul içerisinde sakız çiğnenmez, kabuklu kuru yemiş yenmez.
 8. Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 9. Öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarıları ve yönlendirmeleri dikkate alırlar.
 10. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, söz ve davranışlarının başkaları tarafından örnek alınacağını bilirler.
 11. Birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunmazlar, kavga edemezler.
 12. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
 13. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere kalmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
 14. Her öğrenci Bayrak Törenlerin de kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşını yüksek sesle söylemek zorundadır.
 15. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Okul eşyasına zarar veren öğrenciler hemen disiplin kuruluna sevk edilir. Velisi okula çağrılarak bilgilendirilir.
 16. Öğrenciler ortak alanlarda, bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
 17. Öğrenciler okula geldiklerinde cep telefonlarını idareye teslim ederler. Teslim etmedikleri takdirde verilecek karara saygı gösterirler.
 18. Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula özel eşyalarını geremezler.
 19. Öğrenci ders günü sonunda sınıfa kitap, ders veya çanta gibi eşyasını bırakamaz.
 20. Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.

Abel Kolejinde Uyulması Gereken  Nezaket Kuralları:


Okulda mutlu ve huzurlu olmanın yolu herkesin nezaket kurallarına uymasına bağlıdır.

Değerler eğitimi başlığı altında okullarda öğrencilere kazandırılmaya çalışılan bu değerlere kısaca nezaket kuralları diyoruz.


 1. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
 2. Toplum değerler yargılarına saygılı olmaları, hukuka ve okul kurallarına uymaları,
 3. Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları,
 4. Kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları;
 5. Barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
 6. Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları;
 7. İnsan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
 8. Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri,
 9. Sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
 10. Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
 11. Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
 12. Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
 13. Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
 14. Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
 15. Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri;
 16. Beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
 17. İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
 18. Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,
 19. Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
 20. İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
 21. Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
 22. Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
 23. Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
 24. Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları,
 25. Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri
 26. Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları,
 27. Okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul kurallarına uymaları,
 28. Öğrencilerden beklenen davranışlar, derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, veli görüşme ve toplantılarıyla diğer sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır ve uyulması gereken kurallar hatırlatılır.
 29. Öğrencilerin Okul Hazırlık Sürecinde, Tarafların Yapması gereken İşler:

 

Abel Koleji Öğrenci Velisinin Sorumlulukları:


 1. Çocuğunu, servis saatinden önce kaldırarak okul için, ders programına bakarak, gerekli tüm ders araç ve gereçlerini hazırlar.
 2. Çocuğunun, dış görünüşünü, okul kıyafetini ve ders programını kontrol eder.
 3. Çocuğunu, okul ve dersler için motive ederek uğurlar.
 4. Çocuğuna, servis kurallarından bazılarını hatırlatır.
 5. Çocuğunun, servis saatinden 5 dakika önce servis noktasına gitmesini sağlar.
 6. İlköğretim okulu (1-4) öğrencilerinin servise binişi ve inişi sırasında velisinin karşılaması gereklidir.
 7. Veli öğrenciyi araçtan teslim almayacaksa bunu yetkililere yazılı olarak bildirmelidir.

Abel Koleji Servis Görevlilerinin Sorumlulukları:


 1. Servis sorumlusu, servis aracının plakasını, kendisinin ve sürücünün cep telefonunu velilere vermeyi unutmaz.
 2. Servis sorumlusu sırasıyla öğrencileri servis noktalarından teslim alır.
 3. Gelmeyen öğrencinin velisini arayarak öğrencinin gelmeme sebebini öğrenir, yoklama fişini doldurur.
 4. Servis sorumlusu, öğrencilerin haklarını ve güvenliklerini korumak ve düzeni sağlamak amacıyla konulan ve öğrencilerin uymaları gereken servis kurallarını servisin görünen bir yerine asar ve bu kuralları öğrencilere zaman zaman hatırlatır.
 5. Okula geldiğinde servis yoklama fişini ilgili müdür yardımcısına teslim eder.

Öğrencilerin Uymaları Gereken Servis Kuralları:


 1. Servis noktasına, servis saatinden beş dakika önce gelmelidir.
 2. Araca biner binmez önceden belirlenmiş yere oturmalı ve emniyet kemerini takmalıdır.
 3. Aracın koridor ve çıkışlarını eşyalarını koyarak kapatmamalıdırlar.
 4. Araç sürücüsüne, rehbere ve arkadaşlarına karşı saygılı davranmalı, kaba ve küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına ve güvenliğine saygı göstermelidirler.
 5. Ellerini, kollarını, başlarını camdan asla çıkartmamalıdır.
 6. Yanında sivri uçlu, kesici tehlikeli eşyalar getirmemelidirler.
 7. Araç tamamen durmadan araca binmemeli ve yerlerinden kalkmamalıdır.
 8. Araca binerken ve inerken sürücünün kendilerini gördüğünden emin olmalıdırlar.
 9. Caddeden karşıya gerçeceklerse aracın ön tarafından karşıya geçmelidirler.

Ulaşım kurallarına uymayan ve gerek sürücü, gerekse yetkililer tarafından uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmeye devam eden öğrenciler hakkında MEB Yönetmeliği ilgili maddeler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

Öğrencilerimizin Okul içi Uyması Gereken Kurallar:


 • Öğrenciler Okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
 • Okula zamanında gelinir.
 • Öğrenciler Okul içinde cep telefonu kullanamazlar.
 • Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında Okula özel eşyalarını getiremezler.
 • Bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde sıra olup, sessiz olarak komut verilmesini beklerler ve İstiklal Marşı’nı coşkulu bir şekilde söylerler.
 • Koridorlarda gürültü yapılmaz, ortamı kirletmezler.
 • Tören yoksa öğrenci zili çalınca sınıflarına girerler.
 • Ders programına göre hazırlıklarını yapar ve öğretmenini bekler.

Bayrak Törenleri:


Her Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak Töreni ile biter.

Resmi tarihlerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.

Bayrak sadece yas alameti olan günlerde yarıya indirilir. Ülkemizde 10 Kasım, milli yas ilan edilmiştir.

Bayrak törenleri en hassas davrandığımız değerlerimizdendir.

Bayrak Törenleri; Mart 2007/2594 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre yapılır.


Bayrak Törenlerinin Uygulanması:


 1. Törenler okul bahçesinde, yağmurlu havalarda giriş katında tören için ayrılan yerde yapılır.
 2. Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.
 3. Törenlere yiyecek ve içecek getirilmez.
 4. Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden Okul Müdürü’nün onayını alarak yaparlar.
 5. Bayrak t
 6. öreninde görev alan öğrenciler, okul formasını sürekli olarak düzenli ve temiz bir şekilde giyer.
 7. Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş y
  avaş indirilir.
 8. İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte … yüksek sesle söylenir.
 9. Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.
 10. Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na katılır.
 11. Beden eğitimi veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile tören tamamlanır.
 12. Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sırayla görevlendirilir.
 13. Öğrenciler, Tören sonunda sıralarını takip ederek, yürüyerek sınıfına gider.

 

Derse Geç Kalma:


 • “Öğrenci velileri, öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.”
 • Servisini kaçıran öğrenciler okula, kendi imkanlarıyla okula gelirler.
 • İlk derse geç kalan  öğrenci, ilgili Müdür Yardımcısına gider ve  “Derse Kabul Kağıdı” alarak sınıfına gider. “Yoklama Fişine”, ders öğretmeni tarafından  G  (geç) yazılır ve bu kağıt “Yoklama Fişine” iliştirilir.
 • Diğer derslerde yoklama yapıldıktan sonra dersine geç kalan öğrenci o ders “yok” yazılır.
 • Eğer öğretmen görüşmesi ve diğer okul içi çalışmalar gibi mazereti varsa, ilgili öğretmenden mazeret kağıdı alır yoklama fişine iliştirilir.
 • Müdür Yardımcısından  “Derse Kabul Kağıdı” aldığı halde o ders sınıfına gitmeyen öğrenci “yok” yazılır.
 • İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir. Bu konuda ihmal edilmez.

 Ders Başladıktan Sonra:


 • Mazeretsiz koridorlarda gezerek, öğretmenden sonra derse giremez.
 • Ders başlamadan önce ders araç ve gereçlerini sıranın üzerine çıkartır.
 • Varsa ödevlerini ve diğer çalışmalarını kontrol için hazırlar.
 • Öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkar ve öğretmenin selamlamasına karşılık verir.
 • Ders başladıktan sonra dikkatle dersini dinler.
 • Sınıf içinde yapılan fısıltı ve konuşmalara (susun gibi) asla karşılık vermez.
 • Anlamadıklarını (sınıfın alay etmesine bile kulak asmadan) hemen sorar.
 • Dersi derste öğrenmeyi hedef edinir.
 • Öğretmenin sorduğu soruları (uygulama) cevaplamak için azami gayret gösterir.
 • Öğretmen tahtaya kaldırdığında çekinmeden kalkar anlamadıklarını sormadan çekinmez.
 • Ders bitiminde (soru bankası çözme gibi) öğrendiklerini uygular.

Teneffüslerde Uyulması Gereken Kurallar:


 • Teneffüs zili çaldığında dışarı çıkmakta acele etmez.
 • Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 • Okul içerisinde ve bahçesinde sakız çiğnenmez, kabuklu kuru yemiş
 • Tuvale gittiğinde tuvaleti temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
 • Teneffüs alanında nöbetçi öğretmenlerin uyarıları dikkate alınır.
 • Çöplerini en yakın çöp kutusuna atar. Çevre kirliğine sebep olmaz.
 • Çevreyi korumak için arkadaşlarına rol model
 • Arkadaşlarına argo içeren kırıcı sözler kullanamazlar,
 • Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
 • Öğrenciler, okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 • Kütüphane, kantin, mutfak, laboratuvar, bilgisayar odası, spor salonu, müzik ve resim odası… vb. ortak alanlarda, bulundukları yere ait kurallara uyarlar.

Ders Günü Sonu:


 • Gün sonunda zil çalınca acele etmez.
 • Tüm eşyalarını titizlikle toplayarak çantasına yerleştirir.
 • Sınıfta kitap, defter veya çanta gibi özel eşyalarını bırakamaz.
 • Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.
 • Özellikle küçük öğrencilerin olduğu bölümlerde dikkatli olunmalıdır.

Abel Eğitim Kurumlarında Kılık Kıyafet Kuralları:


Okul kıyafetleri öğrencinin aidiyetini belirtir. Aşağıdaki linkte farklı ülkelerdeki okul kıyafetleri gösterilmektedir. Kıyafetler incelendiğinde milletlerin kültürlerinin izlerini taşıdığı görülür.

https://www.youtube.com/watch?v=Iu43vAWmaaw

 • ABEL üniforması ve giyim kuşam kuralları, Okul Aile Birliğinde velilerimiz tarafından belirlenir.
 • Tüm öğrencilerimiz Okul Aile Birliği tarafından belirlenen Kılık Kıyafet Kurallarına uymak zorundadır.
 • ABEL üniforması, öğrencinin okula aidiyetini göstermekle birlikte, okulunu temsil etme sorumluluğunu yükler. Tüm ABEL öğrencileri, okul dışında okulumuzun temsilcileridir.
 • Öğrencilerimiz; okulun içindeki tüm alanlarda, resmi törenlerde üniformalı olmak zorundadır.
 • Sınıfa üniformasız giren öğrenci ders öğretmeni tarafından “yok” yazılarak idareye gönderilir. İdare öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez. Öğrenci velisi aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Bu sürede öğrenci kütüphane sorumlusunun gözetiminde ders çalışır.

Kılık Kıyafet Kurallarımız:


 1. Öğrenciler Okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.
 2. Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmak, kumaş veya deri yelek, Okul kıyafetinde öngörülen dışında hırka ve kazak vb. giyilmesi yasaktır.
 3. Hiçbir şekilde yüksek tabanlı, topuklu ayakkabı ve sandalet giyilmemelidir.
 4. Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
 5. Öğrenciler beden eğitimi derslerine Okul spor kıyafeti ile katılırlar. Sadece o gün spor kıyafetleriyle okula gelebilirler.
 6. Okul kıyafetini giymeden okula gelen öğrenci sınıf öğretmenleri tarafından ilgili müdür yardımcısına gönderilir. Üçüncü uyarıdan sonra öğrenci velisi okula çağrılarak kıyafetin okula getirilmesi sağlanır.

Cep Telefonlarıyla İlgili Kurallar:


 1. Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik aletleri okul kampüsü içinde kullanamazlar.
 2. Telefonlar sabah “uçak moduna” alınır veya kapatılır.
 3. Sınıfta bu amaçla oluşturulmuş dolaba konur, dolap sınıf başkanı tarafından kilitlenir, anahtarı ilgili müdür yardımcısına götürülür ya da sınıf başkanı tarafından muhafaza edilir.
 4. Geç kalan öğrenci geç kağıdı alırken telefonunu ilgili müdür yardımcısına teslim eder.
 5. Telefon etmek isteyen öğrenci nöbetçi müdür yardımcılarının izniyle okulun telefonunu kullanırlar.
 6. Son dersin başında sınıf başkanı anahtarı alır ve ders bitiminde dolabı açarak arkadaşlarının telefonlarını almalarını sağlar. Kasanın anahtarını Müdür yardımcısı odasındaki anahtarlığa asarak okuldan ayrılır.
 7. Gün içinde değişik etkinlik için okul dışına çıkacak öğrenciler okula dönmeyeceklerse telefonlarını müdür yardımcılarının izniyle ilgili öğrencilere dağıtılır.
 8. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.
 9. Yapılan kontrollerde elektronik aletlerini teslim etmeyen öğrencilerin aletleri alınır. Birinci yakalanmada 1 ay, 2. Yakalanmada 2 ay, 3.yakalanmada 3 ay iade edilmez.
 10. Cep telefonlarının eğitim aracı olarak kullanılması söz konusu olduğunda ilgili öğretmen müdür yardımcısını bilgilendirir. Ardından cep telefonları yeniden dolaba konur.
 11. Sınıftaki tüm bilişim aygıtları, akıllı tahtalar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır.

 Kantin ve  Yemekhane Kuralları:


 1. Okulumuzda; anasınıfı  ve 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi atıştırmalığı verilir ; 5, 6, 7 8, 9, 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerimize öğle yemeği verilmektedir.
 2. Yemek menüleri öğrencilerimizin, yaş, gelişim özelliklerine göre kalori hesapları göz önünde bulundurularak diyetisyenler tarafından hazırlanır ve okul internet sayfasında yayınlanır.
 3. Öğle yemeği için, her sınıfın yemek haneye giriş-çıkış saatleri belirlenip sınıf panolarına asılmıştır.
 4. Ana sınıfı öğrencileri yemeklerini öğretmenleriyle birlikte anasınıfında yerler.
 5. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerine sınıf öğretmenleri ile aynı masada beraber yerler.
 6. Diğer öğrencilerimiz nöbetçi öğretmenler gözetiminde, kendileri için ayrılan yerde sıraya girerek sükûnet içinde yemeklerini alırlar. Doymayan öğrencilerimiz tekrar sıraya girerek tekrar yemek alabilirler. Yemeklerin israf edilmemesine dikkat edilmelidir.
 7. Okul kantinimiz, öğrencilerimizin teneffüslerde ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek-içeceklerini ve kırtasiye malzemelerini temin edeceği, öğrencilerin rahatça oturup sohbet edebildikleri bir alandır.
 8. Öğrencilerin teneffüs saatleri farklı olduğu için, kantinlerde her zaman yaş seviyeleri yakın öğrenciler bulunurlar. Farklı yaş seviyesindeki öğrencilerin kantinde oturmaya devam etmeleri halinde, nöbetçi öğretmenler tarafından haklarında tutanak tutularak disiplin kuruluna sevk edilirler.
 9. Kantinler ortak alanlar olduğundan öğrencilerimiz kantin kurallarına uymak zorundadır.
 10. Kantin kurallarına uymayan öğrenciler nöbetçi öğretmenler tarafından ikaz edilirler.

Vakit Çizelgesi ve Bir Ders Süresi:


 • ABEL Eğitim Kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.
 • Dersler arasındaki dinlenme süreleri; İlk ve Orta Okullarda 15 dakika, Liselerde 10 dakikadır. (öğle arası 1 saattir. )
 • Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri, İl/İlçe MEB çalışma takvimine uygun olarak, okul müdürümüzün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından hazırlanarak veli ve öğrencilerimize duyurulur.
 • Vakit çizelgeleri oluşturulurken; 0,1,2,3 ve 4. Sınıflar için ayrı, 5,6,7 ve 8.sınıflar için ayrı, 9,10,11 ve 12. Sınıflar için ayrı vakit çizelgeleri oluşturulur.
 • Vakit çizelgeleri eğitim öğretim başlamadan 1 hafta önce okul internet sitesinden ilan edilir.

Devam-Devamsızlık-İlişik Kesme:


 • Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
 • Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
 • Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı pinterest : vibexsoleil ☼tarafından e-Okul sistemine işlenir.
 • Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
 • Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz.
 • Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere Millî Eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir.
 • Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
 • Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.
 • Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
 • Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
 • Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
 • Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.
 • Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir.
 • Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

 Ders Dinleme Kuralları:


Çocuklarımız Neden Bu Kadar Çabuk Sıkılıyor, Hayal Kırıklığına Uğruyor Ve Hiç Bekleyemiyor?: Çocuklarla, ebeveynlerle ve öğretmenlerle 10 yıllık bir çalışma deneyimi olan bir duyu bütünleme terapistiyim ve çocuklarımızın pek çok yönden giderek kötüleştiğini düşünüyorum. Görüştüğüm her öğretmenden de sürekli olarak aynı mesajı alıyorum. 10 yıllık duyu bütünleme terapisi çalışmalarım boyunca çocuklarda sosyal, duygusal ve akademik işleyiş açısından bir düşüş gördüm ve görmeye de devam ediyorum. Ay

 • Dersliklerimiz; hayata hazırlandığımız mekanlardır. Burada kazandığımız bilgi ve beceriler hayatımızı şekillendirir. Derslere bu bilinçle girmek çok önemlidir.
 • Eksikliklerimizi tamamladığımızda başarı adımlarını yavaş yavaş çakacağımızın farkında olmak önemlidir.
 • Öğrenmede iyi sonuç almanın yolu, çok çalışmak değil etkin ve yeterli çalışmakla mümkündür.

 

Etkin Ders Çalışma Kuralları:


Ana dil, ana dil nedir, Türkçe ana dili, ülkelerin ana dili - En etkin iletişim şekli olan dil nedir? Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan duygu, düşünce ve isteklerimizi anlatmaya yarayan sesli işaretler sistemidir.

 1. Derse zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanarak gelmek,
 2. Derse katılmak ve zihnimizi sadece dersimize vermek,
 3. Not almak ve tekrar etmek,
 4. Uygulamak veya Tekrar yapmak.

 

Derslik Kurallarımız:


Dernice The Science of Adolescent Sleepse zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yaparak gelir.

 • Zili çaldığında dersine girer ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.
 • Derste zihnini dağıtacak davranışlar içinde bulunmaz.
 • Derste aktif olur. Sorulara cevap verir ve anlayamadıklarını sorar.
 • Düzenli biçimde not alır.
 • Öğretmenine karşı saygı sınırlarını korur.
 • Arkadaşlarına karşı nezaket ve görgü kuralları dışına çıkmaz.
 • Derse ders araç gereçleri dışında bir şey getirmez.
 • Derse telefon ve elektronik aletlerle gelmek yasaktır.
 • Derste bir şey yemez ve içemezler.
 • Zil çalınca sessizce teneffüse çıkarlar.
 • Teneffüste derslikleri oyun oynayarak ya da bir şey yiyip içerek kirletmezler.
 • Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler.
 • Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.
 • Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.
 • Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili Müdür Yardımcıları tarafından yapılır.
 • Derslikte herhangi bir şeye zarar veren kişi bu zararı karşılar.

Yazılı Sınavlar:


How to Decorate a High School Classroom (8 Steps) | eHow

 •  Okulumuzda her dönem 2 yazılı sınavı uygulanır.
 • Yazılı sınav tarihleri her dönem başında okul müdürüne onaylatılır panolara asılarak ilan edilir.
 • Yazılı sorularının, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle (%60) geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
 • Soruların % 60’ı; açık uçlu sorulardan, %40’ı; doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanır.
 • Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır okul müdürüne imzalattıktan sonra belirlenen programa göre uygulanır.
 • Soruların, cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır ve sınav sonunda panolara asılır.
 • Her sınavın şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir.

Yazılı sınavlarının uygulanması:


2017-ALES İlkbahar Dönemi: Sınav Kitapçıklarının, Soruların ve Aday Cevaplarının Görüntülenmesi #haber #sondakika

 1. Sınav takvimi sınavlardan en az 7 gün öncesinden planlanarak öğrenci ve velilere duyurulur.
 2. Ortak Sınavlar tüm okul karma yapılarak uygulanır.
 3. Her gün farklı bir oturma planı hazırlanır ve sınavdan 1 ders önce sınıflarda duyurulur.
 4. Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur.
 5. Öğrencilerin başka sınıflarda sınava girmelerine müsaade
 6. Oturma düzeni yapılırken aynı sınıf öğrencilerinin arka arkaya ya da yan yana oturmalarına izin verilmez.
 7. Gözetmen öğretmenlerimiz gerek duyduğunda oturma düzenini değiştirebilir.
 8. Sınavlarda öğretmenden izinsiz olarak arkadaşlarından silgi, kalem vb. istemek yasaktır.
 9. Sınavda konuşmak ve arkadaşlarını rahatsız etmek yasaktır.
 10. Sınavda kopye çekmek yasaktır.
 11. Kopye çeken öğrencilerle münakaşaya girilmez ancak kopye çektiği belgelenir ve ders öğretmenine rapor edilir.
 12. Sınavlardan ilk 25 dakika çıkılmasına izin verilmez.
 13. İlk 25 dakikadan sonra sınavını bitiren öğrencilerin sessizce sınıftan çıkmalarına müsaade edilir.
 14. Çıkışlar başladıktan sonra kat görelileri koridorları boşaltır ve sınav dersliklerinin kapısı kapatılır.
 15. Sınav sonunda yazılı cevap anahtarları panolara asılır.
 16. Yazılılar 1 hafta içinde okunarak e-okul sistemine girilir.

Deneme Sınavları:


ABEL Eğitim kurumları LGS, TYT ve AYT deneme sınavlarını ülkemizin başarılı yayın evleriyle iş birliği yaparak temin etmektedir.

8. Sınıflar için  LGS deneme sınavları, 11,12. Sınıflar için  TYT deneme sınavları, 12. Sınıflar için  AYT deneme sınavları sipariş verilir.

Okulumuzda ayda 1 deneme sınavı yapılır.

KTT (Konu Tarama) deneme sınavı sayısı ve süresi, diğer öğrencilerin girecekleri LGS, TYT sayısı ve süresine eşit olacak şekilde planlanır. Bu sınavlar işlenen konuları içereceğinden okul öğretmenleri tarafından hazırlanır.

Başarıyı+Yakalamanın+Ön+Şartı+Disiplinli+Çalışmaktır

 • Deneme sınavları, öğrencilerin boy aynasıdır,
 • Deneme sınavları, öğrenciye sınav pratiği kazandırır,
 • Deneme sınavları, sınav kurallarıyla ilgili deneyim kazandırır,
 • Deneme sınavları, zaman yönetimi becerisi kazandırır,
 • Deneme sınavları, öğrenciye hangi testten başlarsa daha başarılı olduğunu deneyerek öğretir,
 • Sınav analizi, öğrencinin konu eksikliklerini görmek ve telafi etmek için yol göstericidir.
 • Sınav analizi, yabancı olduğu soru tiplerini görmek ve telafi etmek fırsatı verir.
 • Sınav analizi, öğrencinin hangi özelliğinin (okuma, anlama, dikkat..) eksik olduğunu gösterir.
 • Sınav analizi, öğrenciye strateji yapma şansı verir.
 • Farklı ortamlarda sınava girme, öğrencinin sınav korkusunu giderir.
 • Geçmiş yıllarda yapılan sınavların çözülmesi, sınavın gizem olmasını önler,
 • Farklı yayınlardan deneme sınavlarına girmek, gerçek sınavda çıkabilecek sorular hakkında ipuçları verir.

 

Deneme Sınavlarında Dikkat edilecek Kurallar:


Uçsuz Bucaksız Öğrenme Ortamları

 1.  Yanınızda, kalem, silgi, sudan başka bir madde varsa lütfen öğretmen masası üzerine koyunuz. (LGS ve YKS’de; Cep telefonu, kol saati, elektronik araç ve gereçler başta olmak üzere hiçbir çanta, madeni para, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), toka, bilezik, broş, kalem, silgi, kalemtıraş vb. eşyalar kesinlikle binaya alınmayacaktır.)
 2. İlk önce kitapçığınızın sayfalarını kontrol ediniz, eksik sayfa ve ya soruların basılmadığı, silik sayfalar varsa kitapçıklarınızı değiştirmek için kat sorumlusuna gidiniz.
 3. Cevap formlarınızı eksiksiz kodlamadan soru kitapçıklarınız açmayınız.
 4. Sınav süresince tuvalet kullanma izni verilmeyecektir. Bunun için kitapçıklar açılmadan ihtiyacı olan öğrenciler ihtiyaçlarını gidersinler. (Sağlık raporu olanların önceden bilgi vermeleri gerekmektedir.)
 5. Ara çıkış saati tahtaya yazılmıştır. Ara çıkış saatinden sonra tekrar çıkışa izin verilmeyecektir.
 • (Ara çıkışlar sınav süresinin %70 lik kısmı bitirilince verilir.)
 1. Sınav süresince arkadaşlarınızdan bir şey istemeyin, soru sormayın, arkadaşlarınızın dikkatlerini dağıtacak hareketlerde bulunmayın, kopye çekmeye tevessül etmeyin.
 2. Sınav kurallarından birini yada bir kaç tanesini ihlal eden öğrencinin formlarına ihlal sebebi yazılır ve sınavı iptal edilir.
 3. Sınav sonunda sınav kitapçıklarınızı alabilirsiniz.
 4. Cevap anahtarları çıkış zili çaldıktan sonra kat sorumlumuz tarafından dağıtılacaktır.
 5. Sınavlarda çözemediğiniz soruları lütfen OFİS çalışmalarına katılarak sorunuz.

Başarılar diliyoruz.

Güvenli Okul:


 • İnegöl’e sadece 12 km uzaklıkta bulunan okulumuza öğrencileriniz, kapılarının önünden servis sorumlularımız tarafından özenle alındıktan  sonra, servis içerisinde geçirdikleri süreyi, servis güzergahını ve hız bilgilerini takip edebileceksiniz.  Aynı zamanda bu bilgiler okul yönetimi tarafından da canlı olarak takip edilerek çocuklarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanacaktır.
 • Okul kampüsümüz, 24 saat dönüşümlü olarak güvenlik elemanları tarafından sürekli olarak gözetim altında tutulurken, her katta ve okul bahçesinde görevlendirilecek nöbetçi öğretmenler tarafından tüm öğrencilerimizin güvenlikleri üst seviyede korunacaktır. Ayrıca güvenlik kamera sistemiyle veli ve idarecilerimiz okul kompleksini canlı olarak gözetleyebilecekler.
 • ABEL Eğitim Kurumlarında oluşturulan eğitim-öğretim iklimi; personel-öğretmen-idarecilerin ortak çalışmalarıyla sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin Uymaları Gereken Güvenlik Kuralları:


Boşanma Avukatı

 1. Öğrencilerimiz okul servisine bindikten sonra okul yönetiminin sorumluluğu altındadır.
 2. Okul servislerine binmeyen ve kendi imkanlarıyla okula gelen öğrenciler için okula girdikten sonra okul yönetiminin sorumluluğu altındadır.
 3. Tüm öğrencilerimiz bizim için değerli ve önemli oldukları için öğrencilerimizin güvenlik kurallarına uymaları gerekmektedir.
 4. Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) öğrencilerimizin belirlenen yerler dışına çıkmaları yasaktır. Bu durumu ihlal eden öğrencinin velisi hemen haberdar edilir.
 5. Okula yemek sipariş vermek veya satıcı çağırmak yasaktır.
 6. Okul idaresinden izinsiz okula ziyaretçi çağırmak yasaktır.
 7. Okul saatlerinde, bir öğrencinin Okuldan ayrılabilmesi için öğrenci velisinin bizzat Okula gelmesi  ya da bir yakının almasını istemesi halinde, öğrenci velisinin ilgili müdür yardımcını arayarak bilgi vermesi
 8. Öğrenciler Okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.
 9. Öğrenciler, Okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD disket vb. araçlar getiremezler.
 10. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, sırasıyla:
  • Sınıf öğretmenine ya da idareye giderek durumu bildirir.
  • İdarecilerimiz, hemen öğrenci velisine bilgi verir.
  • Öğrencinin durumuna göre, ya bir görevli tarafından öğrenci velisinin istediği bir yere götürülür ya da öğrenci velisinin okula gelişine kadar okul revirinde istirahat ettirilir.
 11. Öğrencinin Rehberlik Servisine gidebilmesi için sırasıyla:
  • Gideceği birimden randevu  kağıdı alır.
  • Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek izin ister.
  • İzin alınması sonrasında, rehberlik servisine gider.

 

Kütüphanede Uyulacak Kurallar:


Modern Koridor, Hol & Merdivenler Floret Arquitectura

 • Okul kütüphanemiz için temin ettiğimiz ve edeceğimiz kitaplar, MEB nın onay verdiği, referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitaplarıyla birlikte öğrencilerin ihtiyaç duyacakları her türlü süreli yayınlar, dergi, kitap ve soru bankalarından oluşacaktır.
 • Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.
 • Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.

 

 1. Kütüphane Kuralları:
 2. Tüm öğrenciler,  kütüphanelerin doğal üyesidirler ve  ödünç yayın alabilirler.
 3. Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
 4. Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
 5. Kütüphanelere  Okul çantasıyla girilmez.
 6. Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphane sorumlusu yerleştirir.
 7. Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.
 8. Kütüphanelerde sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.
 9. Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır.
 10. Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.

 

Ödünç verme kuralları:


 1. İlköğretim Okulunda her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir.
 2. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uz
 3. Lisede her öğrenciye 2 hafta süreyle 5 yayın ödünç verilir.
 4. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci, kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
 5. Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.
 6. Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için  yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır.
 7. Her yıl Mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili Müdür Yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir.

Fen Laboratuvarları Kuralları:


Hand draw chemistry. Patterns. $7.00

 1. İlköğretim Okulu öğrencileri  laboratuvar dersi için derslikte öğretmenini bekler ve beraber sıra ile çıkılır.
 2. Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.
 3. Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.
 4. Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.
 5. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.
 6. Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.
 7. Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.
 8. Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.
 9. Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına dikkat edilir.
 10. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.
 11. Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.
 12. Bütün ilk Yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).
 13. Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez,  öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine dökülür.
 14. Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.
 15. Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.
 16. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

 

BilgisayarLobaratuvarKuralları:


2018-2019 Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçecek olan yeni ilkokul binamızda yer alacak bilgisayar laboratuvarımız...

 1. Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri Zümresi bilgisi dahilinde kullanılır.
 2. Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan değiştiremezler.
 3. Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.
 4. Öğrenciler laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemezler, sessiz ve düzenli çalışırlar.
 5. Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.
 6. Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verirler.
 7. Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamazlar.
 8. Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.
 9. Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına ait dosya yada klasörlere müdahalede bulunamazlar.
 10. Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler sandalyeleri masanın içerisine yerleştirir, bilgisayarlar düzgün şekilde kapatır ve  masa düzenli bırakılır.
 11. Bilgisayara zarar verecek yabancı disket, flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.
 12. Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
 13. Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.
 14. Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.
 15. Kullanıcılar Atabek Koleji Bilgisayar Ağı Ve İnternet Kullanımı Yönergesi’ne uygun olarak bilgisayarları kullanabilirler. Sisteme bir başkasının kullanıcı adı ile girilemez.
 16. Şifreler gizli tutulur.
 17. Şifre ve kullanıcı adı ile yapılan işlemlerden kullanıcının kendisi sorumludur.
 18. Başkalarının sistem giriş kaydı ile oynanamaz, şifreleri değiştirilemez.
 19. Bilgisayar Laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda oyun oynanamaz.
 20. Program dosyaları indirilemez.
 21. Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.
 22. Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.
 23. Bilgisayar Laboratuvarları bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.
 24. Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve Okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez.
 25. Bilgisayarlar kapatılırken oturumdan çıkılmalıdır.
 26. “Server”ın içine Okul çalışmaları kaydedilebilir. İzin verilmedikçe program dosyaları kaydedilemez. Grafik ve/veya resimli dosyalar ancak Okul ödevleri için kullanılabilir.
 27. Sistem Yöneticisinin dosyaları düzenleme ve gerektiğinde uygunsuz olanları silme hakkı vardır.
 28. Bilgisayar ağı öğrencilerin Okul çalışmalarını yürütmeleri, araştırma yapmaları ve diğer kişilerle iletişim kurmaları için oluşturulmuştur, başka amaç için kullanılamaz.
 29. Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.
 30. Sistem Yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler.
 31. Okul “server” larında kullanılan dosyalar özel değildir. Sistem Teknisyenleri ve Yöneticileri gerektiğinde öğrenci dosyalarına bakabilirler.

Müzik Atölyesi Kuralları:


Luxury Music Bedroom 70 In bedroom curtains with Music Bedroom

 1. Müzik odasına Müzik Öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
 2. Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
 3. Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
 4. Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce Müzik Bölümüne teslim edilir, son ders saatinde sonra alınır.
 5. Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
 6. Elektronik Piyano ve orglar kullanım haricinde açık tutulmamalıdır.
 7. Müzik aletleri özenli kullanılmalı tellerine, akordlarına, tuşlarına zarar verilmemelidir.

 

 

 

Görsel Sanatlar Atölyesi:


Luxury Music Bedroom 70 In bedroom curtains with Music Bedroom

 • Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
 • Araç-gereçleri ve Okul eşyalarını dikkatli kullanır.
 • Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
 • Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.
 • Atölyelerdeki  malzemeleri izinsiz kullanmaz.
 • Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.

Spor Salonları Kuralları:


 1. Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine  öğretmeni ile birlikte girer.
 2. Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan  malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz.
 3. Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.
 4. Öğrenci ders/etkinliğe Okul tarafından belirlenmiş olan  sportif giysi ve etkinliğe uygun ayakkabı ile katılır.
 5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.
 6. sınıftan  itibaren Okul takımına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında   bir sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması gereklidir. Okul doktoru diğer öğrencilerden de gerekli gördükleri için rapor isteyebilir. Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.

Okula Getirilmesi Yasak Olan Maddeler:


 1. Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler;
 2. Kibrit, çakmak, koku bombası gibi yanıcı, patlayıcı maddeler,
 3. Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,
 4. Maddi değeri yüksek olan eşyalar,
 5. Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.

NOT: Yukarıda bahsedilen maddeleri okula getiren bir öğrenci her hangi bir şekilde tespit edilirse, disiplin kuruluna sevk edilir ve durum öğrenci velisine bildirilir.

Öğrenci Dolapları Kullanma Kuralları:


El mobiliario escolar ayuda a mantener organizado elementos escolares, como lo son juguetes, libros, cuentos, muñecos, zapatos, maletas, entre otros. #childrenssspaces #espaciosparaniños #mobiliario #mobiliarioinfantil #mobiliarioescolar #diseñoinfantil #school #kidsdesign #kidsdecor

 1. Dersliklerdeki bireysel dolapların dağlımı ilgili müdür yardımcısı ve ya sınıf öğretmenleri tarafından yapılır.
 2. Öğrenciler kendilerine zimmetlenen dolaplardan sorumludur. Okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri maddeleri dolaplarında bulundurmazlar.
 3. Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur.
 4. Öğrenciler dolaplarını temiz ve düzenli tutarlar.
 5. Kilit ve anahtarların kaybolma durumunda sorumluluk öğrencilere aittir.
 6. Öğrenciler dolaplarını kilitli tutmakla yükümlüdürler. Açık dolapların güvenliğinden Okul idaresi sorumlu değildir.
 7. Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş ve kilitsiz olan dolaplara eşyasını koyamaz. Bu tür dolaplarda bulunan eşyalar Okul yönetimi tarafından alınır.
 8. Okul Yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir ve gerektiğinde dolabı geri alabilir.

Kayıp Eşya:

 1. Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına teslim edilir. Müdür Yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar.
 2. Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde eşya “Kayıp Eşya Odası” na gönderilir. Kayıp Eşya Odası’ndaki eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir.
 3. Müdür Yardımcısına ulaştırılmayan kayıp eşyalardan okul sorumlu değildir.

Yemekhanelerde Uyulacak Kurallar:


daily-cool.com

 1. İlköğretim Okulu birinci kademe öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte  belirtilen saatte yemekhaneye giderler.

Diğer öğrenciler:

 1. Sıraya geçerken arkadaşlarının sıra hakkına saygılı olurlar.
 2. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarına kulak verirler.
 3. Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.
 4. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.
 5. Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.
 6. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.
 7. Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.
 8. Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis arabalarına yerleştirirler.
 9. Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.
 10. Yemekhanede görevli Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları