Eğitim Öğretim Modellerimiz

HOSHİN KANRİ MODELİNİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE UYGULANMASI

HOSHIN KANRİ MODELİ

Hoshin Kanri; batı dillerine genellikle “Politikaların açılımı / yayılımı (Policy deployment)” ya da “Politikalarla Yönetim (Management by policy)” şeklinde çevrilmektedir.

RESME TIKLAYINIZ

Hoshin Kanri, “kurumun her birimini; tepe yönetimden çalışanlara kadar, ortak yönetim yaklaşımlarıyla ortak amaçlara ulaştırmayı (mozaik bir yapı) hedefler. Hoshin Kanri’nin en büyük özelliği, örgütün vizyon ve amaçlarını, ölçülebilir ve uygulanabilir stratejilere dönüştürmektir.

HOSHIN KANRI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

HOSHİN KANRI


PUKÖ (PDCA ) DÖNGÜ MODELİNİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE UYGULANMASI

TARİHÇE:

PUKÖ kavramı, Francis Bacon’un (Novum Organum,1620) çalışmasından geliştirilen bilimsel yönteme dayanmaktadır. Walter A. Shewhart bu fikri; “hipotez-deney-değerlendirme” veya “planla-yap-kontrol et” şeklinde ifade etti. PUKÖ, modern kalite kontrolün babası olarak kabul edilen W. Edwards Deming; “Önlem al” basamağını da  ekleyerek PUKÖ yü popüler hale getirildi. Bu yöntem günümüzde  “Shewhart döngüsü” ya da “ Deming döngüsü” olarak bilinir.

Deming, 1950’lerin başında Japonya’daki konferansları sırasında, Japon katılımcılar artık geleneksel olan ”plan, yap, kontrol et, harekete geç” adımlarını “planla, yap, çalış, harekete geç” şeklinde olması gerektiğini çünkü “çalışmak”, Shewhart’ın niyetine “kontrol et” ten daha yakın İngilizce çağrışımlarına sahip olduğunu ifade etti. Günümüzde PUKÖ döngüsü; “Gözlem yap-Planla-Uygula-Çalış -Kontrol et-Önlem al” şeklinde değişik versiyonları oluşturuldu.

SONUÇ:

Anlaşıldığı gibi devam eden kurumlarda mevcut durumların gözlenmesi zorunlu bir durumdur. Bu nedenle PUKÖ döngüsü; “Gözlem yap-Planla-Uygula-Çalış-Kontrol et-Önlem al” şeklinde belirlendi.

Her faaliyet için PUKÖ döngüsü birden çok yinelenerek sorunun çözülene kadar tekrarlanır.


PUKÖ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

PUKÖ


STEM Eğitim Modeli

STEM; fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

RESME TIKLAYINIZ

 


Abel Metod “Bireye Özgü Öğretim Modeli”:

“Öğretimde Teşhis”  ve “Öğretimde Tedavi” olmak üzere iki aşamada uygulanan bir modeldir.

Öğretimde teşhis ve öğretimde tedavi uygulamalarıyla öğrenci doğru tanınarak, doğru tedavi yöntemleri planlanır ve uygulanır.

RESME TIKLAYINIZ

ABEL METOD UYGULAMA BASAMAKLARI

(Abel Medodun toplamda 12 Basamağı vardır.)

1- Çok Oturumlu – Kazanımları Belirleme ve Alt Öğrenim Alanlarını Değerlendirme Sınavı

2- Kazanımları Belirleme ve Alt Öğrenim Alanlarını Değerlendirme Ölçeği

3- Akademik Kurul

4- Ders İşleme Radar Ağı

5- Periyodik Sınav Uygulamaları

6- Konu Çalışma Akış Diyagramı

7- İdari Kontrol Sınavları

8- Öğrenci Ders Dosyası

9- Öğrenci Bireysel Gelişim Eğitim Dosyası

10- İleri Ders Takviyesi veya Öğrenme İnşası Programı

11- Veli Gözlem, Takip, Kontrol ve Değerlendirme Raporu

12- Öğretmen – Öğrenci Uygulaması

ABEL Eğitim Metodu Uygulaması ile Öğrencilerin Kazanacağı Beceriler:

Akademik Bilgi:

Her öğrenciye müfredatta belirtilen kazanımlar öğretilir. Sistem kazanımları öğrenemeyen öğrencileri tespit eder ve yapılacak teşhisi belirtir. Zaman kaybedilmeden tekrarlar yapılarak kazanımların öğrencilere kazandırılması sağlanır.

Entelektüel Merak:

ABEL eğitim sisteminin temeli, entelektüel merak oluşturmaktır. Öğrencilerimizin entelektüel merak duygularını tetiklemek için kültürel ve inceleme amaçlı geziler, internet tabanlı eğitim, programlama ve tasarım programları, Avrupa Birliği gezileri yapılır.

Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme:

Öğrencilerimize önce problemi tanıma ve teşhisi daha sonra o problemi çözecek formülleri bulmayı ve çözüm yollarını öğretmeyi hedefliyoruz.

Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı:

Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiye erişme, doğru kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yenilikler yaratma becerisi kazandırılır.

Akıl yürütme ve İnisiyatif Alma:

Öğrenci organizasyonlarında, yarışma, gezi, aktivite ve sosyal sorumluluk proje planlamasında rol  öğrenciye verilir,  öne çıkması, sorumluluk üstlenmesi beklenir. Bağlantılar kurma, üstlendiği işin üstesinden gelme becerisi kazandırılır.

Eleştirel Düşünme: 

Eleştiri yoksa fikirler gelişemez. Bilim, sanat, eğitim ancak özgür ortamlarda tam anlamıyla gelişir.  Fikirlerin serbestçe dile getirildiği, tartışırken öğrenmenin var olduğu,  farklı olmanın zenginlik sayıldığı bir ortamda düşünce güç kazanır.

Yeni Fikirler Geliştirmek:

Abel Eğitim Sistemi öğrencilerine müfredatla ilgili kazanımların öğretilmesinin yanında bu kazanımlardan çıkarım yapma becerisini öğretir ve geliştirir.

İletişim Becerisi:

Öğrencilerin iletişim becerileri kazandırmak ve artırmak için, diksiyon dersleri, münazara kulübü, okul temsilciliği, sosyal etkinlik çalışmaları ve toplum yararına çalışmalar kapsamı içinde uygulamalı etkinlikler yapılır.

İş birliği – Takım Çalışması ve Liderlik Gösterme:

Farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme; başkaları ile verimli çalışma; kendini başkalarının yerine koyma; değişik olana, farklılıklara saygı gösterme en çok takım oyunlarında, turnuvalarda, sivil toplum faaliyetlerinde, kültür tur organizasyonlarında serpilen bir beceri olur.

İcat etme Duygusu:

Öğrencilerin yaratıcılık duyguları ve yetenekleri, Fen Laboratuvarlarında, Görsel Sanatlar Atölyemizde, Müzik Atölyemizde açığa çıkarılır. Ulusal ve uluslararası yarışmalara başvuru, hazırlık, katılım süreçleri için öğrenciler teşvik edilir.

Sosyal Sorumluluk:

Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma; kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme, yüksek farkındalık geliştirip duyarlı davranış becerisi kazanma sağlanır. Hak ve özgürlüklere saygı, içinde yaşadığı toplumun değerlerini öğrenme ve saygı duyma.

 

 


Niels Henrik Abel,

5 Ağustos 1802 yılında Norveç’te dünyaya gelmiş matematikçidir.

Niels Henrik Abel, Oslo Katedral Okulu’nda öğrenim görürken tanıştığı genç bir öğretmenden matematik sevgisini aldı.

1821’de Oslo Üniversitesi’ne başladığında “beşli cebir denklemlerinin çözülmesi” için çalışmaya başladı. Bu konudaki çalışmalarını ilerletmek için Danimarka ve Almanya’ya gitti. Çalışmalarını bölümler halinde yayımlandı. Ama asıl amacı Fransız Akademisi’ne kabul edilmekti.

Cebir fonksiyonları, eliptik fonksiyonlar, yüksek basamak transandantları ve belirli integraller üzerine yaptığı büyük araştırmasını institute French’e sundu (1826), umduğu ilgi ve kabulü göremedi.

Parası bittiği ve aldığı borçları ödeyemeyecek duruma düştüğü için Norveç’e döndü. Özel dersler vererek ve üniversiteden bağlanan küçük bir aylıkla yaşamını ve çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Abelyen de denilen Abel denklemi, Abel fonksiyonu, Abel integrali ve Abel grubu adlı çalışmalarını tamamladı.

Bu arada tutulduğu akciğer veremi giderek ağırlaştı. Abel’in eliptik fonksiyonlar teoremini K.G.J. Jaikobi geliştirerek yayınlayınca tüm dikkatler yeniden Abel’e yöneldi.

Ne yazık ki bunun onurunu taşıyamadan 26 yaşında iken 6 Nisan 1829 yılında yokluk ve sefalet içinde veremden öldü.

 


“DEĞERİ ANLAŞILAMADAN VEFAT ETTİ”

1802 doğumlu Niels Henrik Abel sadece 26 yıl boyunca yaşamış ve açlık, sefalet içinde verem nedeniyle biraz da insanlığa küs, hayatını tamamlamış Norveçli bir matematikçidir.


“GENÇ BİR ÖĞRETMENİ İLGİ ALANINI KEŞFETTİ VE O ALANA YÖNLENDİRDİ”

Okulda ortalama bir öğrenciydi. Zamanla matematiğe olan ilgisini keşfetti. Zamanının büyük bölümünü kütüphanede Newton, Euler, Lagrange ve Gauss gibi matematikçilerin çalışmalarını inceleyerek geçirdi. Bu sırada yaklaşık 300 yıldır açıkta olan beşinci dereceden denklemlerin çözümü ile ilgili problem ile karşılaştı.


“ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA”

1821 de muhtemelen ülkedeki herkesten daha fazla matematik bilerek ailesinin yanına döndüğünde onu zor şartlar bekliyordu, aniden ardından ödenmemiş borçlar bırakarak ölen babası, pek de fazla olan bitenle ilgilenmeyen annesi, depresyon ile boğuşan büyük kardeşi…

1823 yılına kadar eğitime kendi başına devam etti. 1823 yılında ilk bilimsel dergi olan Doğal Bilimler Dergisi (Naturvidenskaberne Magazin) – Abel’in birkaç küçük eserinin de bulunduğu bir makaleyle bilimsel denemesini yayınladı. Abel’in yeteneğini gören bazı akademisyenler onu eğitimine yurt dışında devam etmesi adına teşvik etmeye başladı.


“ZAMANININ ETKİN MESLEKTAŞLARIYLA İLETİŞİM İÇİNDE OLMAK”

1823 yazında, Abel teyzesinin yanına Kopenhag’a giderek burada İskandinav ülkelerinde önde gelen bir matematikçi olarak kabul edilen Ferdinand Degen ile tanıştı. Bu esnada burada Fermat’ın Büyük Teoremi ve eliptik fonksiyonlar üzerinde çalışmaya başladı.


“BAŞARI VE İŞ İLİŞKİSİ”

Abel, Matematikte elde ettiği parlak sonuçlara rağmen hayatı boyunca doğru dürüst bir iş bile bulamadı. Matematikçi olarak kendisini Avrupa’daki matematik çevrelerine bir türlü kabul ettiremedi. Sonunda 27 yaşında, yokluk içinde 6 Nisan 1829′ da veremden öldü.


“GEÇ KALAN SPONSORLAR”

Ölümünden iki gün sonra Berlin Üniversitesinden üniversitede iş teklif eden bir mektup geldi Abel’e daha sonrada Paris’ten. Ertesi yıl, Akademi Ödülü’ne uygun görüldü.


“GEÇ KALAN ÖDÜLLER”

Ölümünden 173 yıl sonra 2001 yılında, Abel’in doğumunun 200. yılı anısına matematiğin Nobel Ödülü olan Abel Ödülü verilmesi fikri ortaya atıldı. İlk ödül 2003 yılında verildi.

Her yıl Abel Ödülü’nü kazanan kişi, beş matematikçiden oluşan uluslararası bir komite tarafından belirlenmekte ve daha sonra Norveç Bilim ve Edebiyat Akademisi tarafından duyurulmaktadır. Kazananlara altı milyon kron, yaklaşık 1 milyon ABD doları (2011), para ödülü verilmektedir. Ödülün veriliş amacı matematiğin, özellikle gençler arasında, yaygınlaşması ve prestij kazanmasıdır.


ABEL; Yaşadığı dönemde değer görmese de, ardında unutulmaz bir iz bırakarak giden mahzun bir ilim insanıdır.

Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları