Abel Metod Basamakları

ABEL METOD UYGULAMA BASAMAKLARI

1- Çok Oturumlu – Kazanımları Belirleme ve Alt Öğrenim Alanlarını Değerlendirme Sınavı

2- Kazanımları Belirleme ve Alt Öğrenim Alanlarını Değerlendirme Ölçeği

3- Akademik Kurul

4- Ders İşleme Radar Ağı

5- Periyodik Sınav Uygulamaları

6- Konu Çalışma Akış Diyagramı

7- İdari Kontrol Sınavları

8- Öğrenci Ders Dosyası

9- Öğrenci Bireysel Gelişim Eğitim Dosyası

10- İleri Ders Takviyesi veya Öğrenme İnşası Programı

11- Veli Gözlem, Takip, Kontrol ve Değerlendirme Raporu

12- Öğretmen – Öğrenci Uygulaması

1- ÇOK OTURUMLU SINAVLAR

AMAÇ :

v Öğrencinin eğitim geçmişi hakkında bilgi edinmek, Alt Öğrenim Alanları ve kazanımları ile ilgili neyi bilip neyi bilmediğini belirleyerek, ayrıca uygulanan psikolojik testlerle öğrencinin bireysel gelişimine uygun, doğru çalışma programını oluşturmak için objektif verileri tespit etmek.

YÖNTEM :

v Sınavlarımız sınıf düzeylerine göre üç ile on oturumdan oluşmaktadır.

v Sınavda süre kısıtlaması yoktur.

v Sınavlar toplu değil, bireysel yapılmaktadır. Sınav sorumluluğu tamamen öğrenciye aittir. ( Gözlemci bulunmamaktadır. )

v Her sınıf düzeyi sınavında “ÇALIŞMA DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ” uygulanmaktadır.

v Sınav sonuçları puanlandırılmaz, öğrenciler arası derecelendirme yapılmaz.

v Sınav sonuçları kesinlikle gizli tutulur.

2- KAZANIMLARI BELİRLEME VE ALT ÖĞRENİM ALANLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

AMAÇ :

vKazanımları belirleme ve alt öğrenim alanlarını değerlendirme sınav sonucuna göre; öğrencinin geçmiş öğrenim alanları ile ilgili neyi bilip neyi bilmediğinin nokta tespitiyle belirlenmesinin sağlanması

vKazanımları ve alt öğrenim alanları değerlendirme ölçeği, hastaya uygulanan çekap ile aynı paralelde düşünülmektedir.

vDoğru tedavi doğru teşhis gerektirir. Doğru akademik tanı ise bireyin akademik geleceğini kurtarır.

YÖNTEM :

vÇok oturumlu sınav sonucundaki verilere göre, hangi konuların öğrenildiği, hangi konuların öğrenilmediği, akademik kurulca belirlendikten sonra aile bilgilendirme görüşmesi yoluyla durum aileye ve öğrenciye nokta tespitlerle bildirilir.

Konunun öğrenilme düzeyi ;

a) Çok ama çok çalışmalısın

b) Daha çok çalışmalısın

c) Kutluyorum

d) Mükemmelsin

Şeklinde değerlendirilerek cevap formuna işlenir.

vÖğrenilmemiş veya pekişmemiş konular tek tek taranarak “KAZANIMLARI BELİRLEME VE ALT ÖĞRENİM ALANLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ” ne işlenir.

vYetersizlikleri görülen kazanımlarla ilgili radar ağları oluşturulur.

vBireye özgü öğretim programı kazanımlar ölçeğine uygun olarak hazırlanır.

vÖlçümlerin ve değerlendirmelerin bir örneği öğrenci için oluşturulan öğrenci dosyasına konulur.

3- AKADEMİK KURUL “AİLE BİLGİLENDİRME GÖRÜŞMESİ”

AMAÇ :

vKazanımları belirleme ve alt öğrenim alanlarını değerlendirme sınavı sonucuna göre öğrenciyi bireysel gelişimine en uygun bölüme yerleştirmek.

YÖNTEM :

vDershanemiz bireysel farklılıkları dikkate alarak üç bölümde çalışmaktadır.

AKADEMİK BÖLÜM

Bulunduğu sınıf düzeyine uygun kazanım ve alt öğrenim alanları bilgi ve becerisine sahip öğrencilerin eğitim – öğretim gördüğü bölümdür. Bu bölüm en fazla on kişiden oluşur.

AKADEMİK BİREYSEL GELİŞİM BÖLÜMÜ

Çok oturumlu sınav değerlendirmeleri sonucunda alt öğrenim alanlarıyla ilgili bilgi, beceri ve kazanım eksiklikleri görülen öğrencilerin alındığı bölümdür. Bu bölümde öğrenci birebir derslerle eksik konularını tamamlayıp sınıf ortamına hazırlanmaktadır.

BİREYSEL GELİŞİM BÖLÜMÜ

Kayıt öncesi çok oturumlu sınavlar sonucunda Akademik eğitime çeşitli sebepler dolayısıyla hazır olmayan öğrencilerin alındığı bölümdür. Bu bölümde öğrenci rehabilite edilerek Psikolojik ve alt yapı desteği sağlanarak Akademik eğitime hazır hale getirilir.

4- DERS İŞLEME RADAR AĞI

AMAÇ :

Öğrencilerin hedefleri doğrultusundaki ilerlemelerini gözlemlemek

v Öğrenme güçlüklerini teşhis etmek ve yardım etmek

v Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak için tekrarlı uygulamalara yer vermek

v Bir konunun öğrenilebilmesi için gerekli olan ön bilgilerin tespitini sağlamak ( Bir öğrencinin çarpma işlemini yapabilmesi için, toplama işlemini ve çarpım tablosunu bilmesi gerekir. Bu iki ön bilgiye sahip olmayan öğrencilerin çarpma işlemini doğru olarak yapması beklenemez. )

UYGULANAN RADAR AĞI ÇEŞİTLERİ

PLANLAMA RADAR AĞLARI

KAVRAM RADAR AĞLARI

KONU İŞLEME RADAR AĞLARI

KONU TARAMA RADAR AĞLARI

GENEL DEĞERLENDİRME RADAR AĞLARI

ABEL DERSANESİ UYGULAMADA BİREYSEL FARKLILIKLARI BELİRLEYEN METOT ve TEKNİKLER KULLANIR. ÖĞRENCİLERİN % 20 ORANINDAKİ BEKLENDİK BAŞARILARINA % 75 – % 90’ A ÇIKARAN TAM ÖĞRENME METOTUNU GÖSTERMELİK DEĞİL, AŞAMA AŞAMA UYGULAMAKTADIR.

5- PERİYODİK SINAV UYGULAMALARI

AMAÇ :

v Öğrencinin sorumluluk alma düzeyini yükselterek, çalışma davranışı alışkanlığı kazandırmak.

v İşlenen konunun hangi düzeyde öğrenildiğini tespit etmek.

v Belirli zaman aralıklarındaki tekrarlarla unutma eğrisinin düşürülerek edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak.

v Zaman ve enerji verimliliğini sağlamak.

YÖNTEM :

v“Abel Metod” gereğince; her konu bitiminde 1’ inci, 15 gün sonra 2’ inci ve 1 ay sonra 3’ üncüsü olmak üzere her konuda 3 sınav uygulanır.

vSınav soruları A düzeyinde, 10 soru şeklinde branş öğretmenlerinde hazırlanır.

vSınavlar “Periyodik Sınav Takvimine” uygun olarak uygulanır.

vHer öğrenci hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın periyodik sınavlarını zamanında olmak zorundadır.

6- KONU ÇALIŞMA AKIŞ DİYAGRAMI

Konu çalışma akış diyagramları ile, öğrencinin çalışma sürecinde takip edeceği yol gösterilir. Belli aşamalarda kontroller yapılarak öğrencinin durumu tekrar tekrar gözden geçirilmiş olur. Böylece ne yapacağını bilen öğrenci, çalışma süresince karşısına çıkan her durum için ne yapacağını bilir.

Konu çalışma kış diyagramına göre öğrenci ile dershanemiz birlikte çalışırlar. İlk olarak sınava giren öğrencimiz, sınav kağıdına yapamadığı soruları işaretler. Bu aşamada öğrenciye yapamadığı soruları ders kitaplarından ilgili konuyu çalışarak tekrar çözmesi tavsiye edilir.

Hala problem var ise soru çözülemiyorsa, öğrenciye arkadaşlarından yardım alması tavsiye edilir.

Öğrencimiz arkadaşlarından yardım almasına rağmen hala sorularını çözemiyorsa, kendisine “öğretmen öğrenci” atanır.

Beraber çalışıldıktan sonra çözüm bulunamazsa, öğrencimiz ile ilgili dersin öğretmeni birebir ilgilenir.

Takip edilen bu yöntem ile, dört aşamalı bir yol takip edilmiş olur. Böylece öğrencilerimiz arasında paylaşım artırılarak çözüm yolları aranması ve beraber çalışmalar ile öğrencilerin karşılıklı faydalanması sağlanmış olur. Birebir çalışmalar sonuç vermediği takdirde ders öğretmenlerimizin yardımı ile sonuca ulaşılır.

7- İDARİ KONTROL SINAVLARI

AMAÇ :

vÖğrencinin üstlendiği sorumluluğu hangi ölçüde yerine getirdiğini kontrol etmek.

vÖğrenciye, aldığı sorumluluğu yerine getirme ve çalışma davranışı kazandırmak.

vAbel Metod, planlanan periyodik sınav uygulamalarının kontrolünü, öğrenci beyanlarına dayalı yürütmektedir. Ancak; Abel Metod tüm bu güvene rağmen öğrencileri belirli aralıklarla ve rasgele seçimlerle idari kontrole tabi tutar.

vÖğrenci her an kendisinin de kontrole tabi tutulabileceğini bildiği için, öğrencinin beyanlarındaki gerçeklik oranını % 100’ e ulaştırmaktadır.

vİdari kontrol sınavları “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al” basamaklarından üçüncü basamağın yerine getirilmesiyle alınması gerekli önlemler için erken uyarı sağlar.

YÖNTEM :

vHer sınıf düzeyinde, her hafta olmak koşuluyla bir öğrenci ders sırasında, idareye çağrılarak periyodik sınavlarda yapamadığı ve kontrol edip yaptığını beyan ettiği sınavların herhangi birinden, sorumlu müdür tarafından sınava tabi tutulur.

vBu sınav sonucunda öğrencinin beyanının doğruluğu kontrol edilerek durum sorumlu müdür tarafından öğrenci dosyasına işlenir. Sorun varsa sorumlu müdür öğrenciyle birebir görüşerek gerekli uyarı ve ihtarları yapar.

vBütün bu uygulamalar sonuçları ile birlikte sorumlu müdür tarafından öğrenci dosyasına işlenir.

8 – ÖĞRENCİ DERS DOSYASI

AMAÇ:

v Öğrencinin eğitim gelişimiyle ilgili bilgilerini tek bir veri tabanında toplayarak öğrenci bilgilerine sağlıklı bir biçimde ulaşımı sağlamak,

v Sürekli olarak yenilenen öğrenci durum bilgileri sayesinde gerektiğinde acil önlemler alınmasını sağlamak,

v Velinin öğrenci üzerindeki kontrolünü, duygusallıktan çıkararak bilimsel ve doğru verilere ulaşarak yapabilmesini sağlamak,

v Öğrencinin görev ve sorumluluklarını hangi ölçüde yerine getirdiğini, bizzat öğrenciye göstererek gelişimine katkıda bulunmak ve davranış değişikliği oluşturmak,

v Tüm derslerle ilgili yıllık ve ayrıntılı ders işleme planlarıyla öğrencinin zamanını en etkin şekilde kullanarak verimli çalışmasını sağlamak.

YÖNTEM :

v Öğrenci ders dosyası her öğrenci için düzenlenir.

v Tüm öğrenciler derslerine öğrenci ders dosyasıyla girerler.

Öğrenci ders dosyasında yer alan veriler:

a) Çalışma Akış Diyagramı

b) Öğrenci gözlem formu

c) Periyodik sınav öğrenci kontrol sorumluluğu gözlem ve idari işlem formu

d) Periyodik sınav idari kontrol – sonuç ve değerlendirme idari işlem formu

e) Yıllık ders planları

f) Birebir ders öğrenci takip ve çalışma formu

g) Ders işleme radar ağları

h) İleri ders takviyesi veya öğrenme inşası raporu

ı) Veli Gözlem, Takip, Kontrol ve Değerlendirme Raporu

9- ÖĞRENCİ BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM DOSYASI

AMAÇ:

v Her öğrenci için okul öncesinden başlayarak ve ilköğretim yaşamı boyunca bireysel farklılıklara dayalı gelişimini sınav sonuçları ve diğer oluşan verilerle birlikte ele alıp öğrencinin üst programlara bilimsel verilere dayanılarak yöneltilmesini sağlamak.

YÖNTEM :

v Her öğrenci için düzenlenen “ Bireysel Gelişim Eğitim Dosyası’nda öğrencinin eğitim geçmişi ile ilgili bilimsel veriler bulunur.

10 – İLERİ DERS TAKVİYESİ VEYA ÖĞRENME İNŞASI PROGRAMI

AMAÇ:

v Öğrencinin var olan bireysel potansiyeline ve ihtiyaçlarına uygun program uygulanarak, öğrencinin öğrenme hızı düzeyi öğrenmeye ilişkin ilgisi ve sorumluluğunu dikkate alarak öğrenciyi kapasitesinin en üst düzeyine ulaştırmak.

YÖNTEM :

v Ders öğretmeni birebir ders gözlemleri ve öğrencinin bireysel gelişimi verilerine dayanarak öğrenci için “ İleri Ders Takviyesi ” veya “ Öğrenme İnşası ” teklif raporunu doldurup Kurum Müdürlüğüne teklifte bulunur.

v Kurum Müdürlüğü değerlendirme kurulunu toplayarak, öğrenci hakkındaki teklifi değerlendirir.

v Ders öğretmeni öğrenci ile ilgili programını değerlendirme kurulu kararına uygun sürdürür.

11- VELİ GÖZLEM – TAKİP, KONTROL VE DEĞERLENDİRME RAPORU

AMAÇ:

v Sorumluluk, kişinin zamanında ve yerinde hareket edebilme yetisidir.

v Bireyin, ailenin ve kurumun üstlendiği sorumlulukları yerinde ve zamanında yerine getirerek, bireye çalışma davranışı kazandırmak

v Öğrencinin başarılı olabilmesinde ve gelişmesinde ailenin de sorumluluk almasına ortam hazırlamak

v Ailenin, öğrenci başarılı olduğunda bu başarıya ortak olmayı bildiği gibi, öğrencinin başarısızlığında da kendi payına düşen sorumluluğu kabullenip, öğrencinin yanında yer alamsını sağlamak

v Çocukta sınav kaygısı oluşumunda bireyin karakteri, öğretmeni, toplumsal etkiler ve eğitim sistemi gibi birçok faktör rol oynar. Ancak, baş aktörlerin anne ve babaların olduğu bilinmektedir. Anne ve babanın çocuğuyla ilgili beklentilerine temel teşkil eden bilimsel verileri inceleme ve öğrenme fırsatı sağlayarak, çocuğun sınav kaygısını azaltmak.

YÖNTEM :

v Kurumca planlanan, yıllık Veli Gözlem – Takip, Kontrol ve Değerlendirme planlamasında belirtilen gün tarihte her veli aylık sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kuruma uğrar.

v Velinin her ay periyodik gerçekleştirmesi gereken sorumlulukları :

1- Öğrencisiyle ilgili öğrenci ders dosyasında yer alan bilgi ve belgeleri ders ders inceler.

2- Öğrenci ders dosyasında incelediği bilgileri ve değerlendirmeleri Veli Gözlem – Takip, Kontrol ve Değerlendirme Raporunun ( F3A ) bölümüne işler.

3- Öğrenci veya kendisi ile ilgili belirtmek istediği başka bir durum var ise ( F3B ) bölümüne işler.

4- Veli, uygulanan herhangi bir dersle ilgili herhangi bir periyodik sınav kağıdını eve götürerek öğrencinin yapamadığı ve öğrendiğini belirttiği sorulardan sınav yapar.

5- Veli ertesi gün kuruma uğrayarak uyguladığı sınavla ilgili sonuçları ( F3 – C ) bölümüne işler.

6- Veli her ay kendisi için planlanmış tarihte bu sorumluluğunu hiçbir uyarıya gerek kalmadan periyodik olarak gerçekleştirir.

7- Sorumluluklarını planlanan zamanda yerine getirmeyen velilerle zaman geçirmeden idari görüşme yapılır.

12 – ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ UYGULAMASI

AMAÇ:

v “ Öğretmen öğrettikçe öğrenen öğrencidir. ” yaklaşımıyla öğrencinin öğrettikçe öğrenebilmesini sağlamak,

v Öğrencinin öğretmen sorumluluğu alarak, özgüven ve sorumluluklarını yerine getirme davranışını yaparak ve yaşatarak kazandırmak,

v Öğrencinin öğretmen sorumluluğu alarak toplumda saygı görmesini ve fark edilmesini sağlamak,

v Öğrencinin başkalarına öğretebilmenin mutluluğunu yaşamasını sağlamak,

v Öğrencinin yarışan, kıskanan, bencil değil; yardım eden, takım içinde yer alan verilen görev ve sorumluluklarını paylaşabilen, kendisiyle yarışan mutlu birey olmasını sağlamak.

YÖNTEM :

v Öğretmenlik görev ve sorumluluklarını alabilecek kriterlere sahip öğrencilere “ öğretmen öğrenci ”görevi verilir.

v “ Öğretmen öğrenci ” görevini yerine getiren öğrencilere hizmetleri karşılığı kurumca ücret ödenerek öğrenciler ödüllendirilir.

ABEL METOD
ABEL METOD NEDİR?
ABEL METOD BASAMAKLARI
ANNE – BABA TUTUMU
“YANKI” “YAŞAM”
BAMBU AĞACI
KESKİN BALTA
SINAV KAYGISI
SÜREKLİ GELİŞME
İNSANI DÜZELT
EMEĞİN KARŞILIĞI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Yıkama Trabzon Yatak Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları Trabzon Stor Perde Yıkama Trabzon Perde Yıkama Koltuk Yıkama Yatak Yıkama Trabzon Koltuk Yıkama Firmaları Trabzon Koltuk Temizleme Firmaları Koltuk Yıkama Firmaları Yatak Yıkama Firmaları Trabzon Halı Yıkama Trabzon Perde Yıkama Halı Yıkama Perde Yıkama Trabzon Halı Yıkama Firmaları Trabzon Halı Temizleme Firmaları Perde Yıkama Firmaları Yorgan Yıkama Firmaları