LİSE ZÜMRELERİ

Zümre öğretmenler kurulu:

 1. Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur.
 2. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır.
 3. Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.
 4. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
 5. Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır.
 6. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur.
 7. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
 8. Zümre öğretmenler kurulu ilgili MEB Yönetmelikleri çerçevesinde yapılır ve belirtilen konular hakkında kararlar alınır.

 

 

Okul zümre başkanları kurulu:

 1. Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur.
 2. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
 3. Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.
 4. Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır.
 5. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara
 6. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
 7. Okul zümre başkanları kurulu; ilgili MEB Yönetmelikleri çerçevesinde yapılır ve belirtilen konular hakkında kararlar alınır.

 

Okul zümre Kurullarında:

 1. Eğitim öğretim sistemindeki değişiklikler incelenir ve gerekli eğitim programları planlanır.
 2. Müfredatlardaki değişiklikler incelenir ve yapılacak planlamaların içeriği tartışılır.
 3. Her branşta tüm kazanımlar incelenir ve öğrencilere nasıl anlatılacağı tartışılır.
 4. Yıllık planlar okul zümrelerinde toplu halde hazırlanır ve imzalanır.
 5. Hazırlanan ders planları zümrelerde incelenerek son halleri verilir.
 6. Yıl içinde yapılacak zümre etkinlikleri planlanır ve kontrol edilerek uygulanır.
 7. Belir günler ve haftalarla ilgili yapılacak etkinlikler çıkartılır. Takip edilir ve uygulanır.
 8. Tolum yararına çalışmalar kapsamında zümrelerin katkıları tartışılır ve kararlar alınır.
 9. Yapılacak deney listeleri çıkartılır ve deney föyleri hazırlanır.
 10. Yıl içinde yapılacak kültürel ve inceleme gezileri planlanır ve sorumluları belirlenir.
 11. Yapılacak proje çalışmaları için proje konuları bulunması ve araştırılması için ekip oluşturulur.
 12. Yapılacak proje çalışmaları planlanır, takip edilir ve sonuçlandırılır.
 13. Yıl içinde öğrencilere verilecek performans ödevleri sınıf-sınıf belirlenir ve paylaşılır.
 14. Okulun, LGS ve YKS çalışmaları incelenir, zümre olarak bu çalışmalarda yapılacaklar planlanır.
 15. LGS ve YKS çalışmalarında takip edilecek kaynaklar seçilir.

 

Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi Fizik Zümresi

 

 

Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat Trabzon Evden Eve Nakliyat Trabzon Evden Eve Trabzon Evden Eve Taşımacılıkg Trabzon Nakliyat Trabzon Nakliyat Firmaları Trabzon Evden Eve Taşımacılık Trabzon Asansörlü Taşımacılık Trabzon Nakliyat Fiyatları Trabzon Asansörlü Nakliyat Trabzon Şehir İçi Nakliyat Trabzon Taşımacılık Evden Eve Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Nakliyat